Развитие общества

Раздел "Статті / Статьи" имеет идентичное содержание в украинской и русской версиях сайта || Розділ "Статті / Статьи" подається ідентично в українській та російській версіях сайту.

 

Інтернет-ресурси грантових фондів і організацій

Надаємо інтернет-адреси міжнародних та вітчизняних організацій і фондів, які пропонують органам місцевого самоврядування, державним та недержавним громадським організаціям, окремим громадянам взяти участь у різноманітних грантових та благодійних програмах.

Детальні пропозиції та можливості кожної з них ви можете знайти безпосередньо за вказаними адресами. Увага! Адреси, контактні дані та специфіка діяльності організацій можуть періодично змінюватись.

Детальніше...

Из чего состоит «золотая середина» украинского общества?

- Считаете ли Вы средний класс основой современного государства или это уходящая натура?
- Есть ли в Украине средний класс?
- Каков типичный представитель среднего класса в Украине, в Европе?

На эти и другие вопросы делового журнала «СВОЙ» ответил Виталий Лысенко, менеджмент-консультант, управляющий партнер ИС-Консалтинг.

Детальніше...

Виза в Запорожье, или Въезд разрешен

В последнее время общественность города начала задумываться над тем, что Запорожье могло бы стать одним из украинских туристических центров. Куда сейчас едет турист в Украине? В Киев, Львов, Одессу, Винницу, «замковые» города Правобережья. Между тем, не только в Украине, но и далеко за ее пределами известны два бренда, связанные именно с Запорожьем. Это остров Хортица и Запорожское казачество.

Детальніше...

Пілотні території розвитку Запорізької області

Відомо що з 2005 року в Запорізькій області працює проект технічної допомоги Канада – Україна «Регіональне врядування та розвиток», метою якого є залучення широкого кола громади до прийняття рішень. В рамках проекту розроблена, затверджена та втілюється в життя регіональна стратегія розвитку Запорізької області до 2015 року. Також неодноразово ми чули про підтримку проектом так званих «пілотів» на  території Запорізької області.

Детальніше...

Малі проекти: впровадження, фінансування, перші результати

Протягом 2008-2009 рр. Проектом партнерства Канада-Україна «Регіональне врядування та розвиток» організовано і проведено у Запорізькій області кілька навчально-методичних програм. Ці програми були присвячені використанню методів та інструментів проектного менеджменту в управлінні розвитком регіону.

Детальніше...

Створено систему моніторингу реалізації Стратегії

Моніторинг – невід’ємна складова стратегічного процесу. Це важливий інструмент для результативного управління впровадженням Стратегії і стратегічного позиціювання в майбутньому. Його цінність полягає у використанні отриманих даних для прийняття відповідних управлінських рішень. Користувачами результатів процесу моніторингу можуть бути різні зацікавлені сторони: бенефіціари, урядові структури, партнери з впровадження Стратегії, широка громадськість. Кожна з цих сторін хоче бачити, як реалізується Стратегія, як цей процес впливає на поліпшення добробуту людей.

Детальніше...

Програма з розробки інвестиційних інфраструктурних проектів

Навчальна програма для команд інвестиційних інфраструктурних проектів у Запорізькій області (Проект РВР, позитивні зміни)

Протягом усього часу реалізації проекту партнерства Канада-Україна «Регіональне врядування та розвиток» командою та партнерами проекту значної уваги приділялось впровадженню нових підходів і методів управління. Зокрема, це стосується поширенню проектного менеджменту як основного інструменту, за допомогою якого можна реалізувати регіональну стратегію.

Детальніше...

Новий досвід потребує нових знань

Стратегічне управління соціально-економічним розвитком регіону (області, району) передбачає зовсім інші підходи до визначення пріоритетів, цілей і завдань, до планування і реалізації заходів. З одного боку, маємо на увазі більш широкий погляд на ситуацію у регіоні, можливості та перспективи розвитку, сильні та слабкі сторони тощо. З іншого боку, розуміємо, що найефективніший спосіб реалізації стратегії – це розробка і впровадження конкретних проектів. Такі проекти повинні відповідати загальній стратегії і одночасно з цим мають давати конкретний результат громадам, для яких та за участі яких вони реалізуються.

Детальніше...