Пілотні території розвитку Запорізької області

Відомо що з 2005 року в Запорізькій області працює проект технічної допомоги Канада – Україна «Регіональне врядування та розвиток», метою якого є залучення широкого кола громади до прийняття рішень. В рамках проекту розроблена, затверджена та втілюється в життя регіональна стратегія розвитку Запорізької області до 2015 року. Також неодноразово ми чули про підтримку проектом так званих «пілотів» на  території Запорізької області.

 

Проектом КАНАДА – УКРАЇНА «Регіональне врядування та розвиток» були підтримані «пілотні» території розвитку Запорізької області. Про роботу проекту пов’язану з «пілотами», а також про сам проект нам розповів експерт проекту  Канада – Україна «Регіональне врядування та розвиток» Володимир Назаренко:

-    З початку процесу розробки регіональної стратегії розвитку Запорізької області за допомогою проекту Канада – Україна «Регіональне врядування та розвиток», стало очевидним, що регіональна стратегія - це стратегія, яка враховує сукупність стратегій районів, міст, населених пунктів всієї Запорізької області. Учасники залученні до роботи над майбутньою стратегією сформулювали думку: «Не може стратегія області зупинятися на кордонах окремого міста або району, а вони у свою чергу - розвиватися автономно, окремо від регіональної стратегії».

-    Яким чином проекту вдалося вирішити цю проблему?

-     Виходячи з реалій життя,  проект не мав можливості охопити підтримкою всі без винятку території області (райони, міста - районні центри, а також міста обласного значення). Було знайдено та ухвалене рішення: на конкурсній основі відібрати найбільш активні, унікальні з точки зору розвитку території, надати саме їм допомогу, а вони, в свою чергу відбудуться прикладом і джерелом позитивного досвіду для інших районів і міст Запорізької області.

-    Цікаво, завдяки чому відбувся конкурсний відбір, і хто отримав право стати «пілотом»?

-    Після жвавого обговорення під час розгляду пропозицій з районів, рішенням наглядацької ради по розробці стратегії розвитку Запорізької області, були обрані три «Пілоти». Перший це місто Енергодар, робочі групи від міста показували високу активність і зацікавленість у заходах щодо розробки регіональної стратегії, організованих за підтримкою проекту. Влада міста, представники бізнесу й громадськість мотивовані для розробки міської стратегії («Стратегія диверсифікованості моно-економіки міста») паралельно з регіональної. Основний елемент мотивації - це необхідність розвитку міської економіки, тому що на сьогоднішній день вона будується тільки на двох енергетичних підприємствах - атомній і тепловій станціях, у випадку зупинки цих підприємств у  міста може не бути майбутнього.

Другий пілот - це місто Токмак спільно з Токмацьким районом. Робочі групи міста та району показали свою зацікавленість у вирішенні проблем, які допоможуть їхньому обопільному розвитку, розробці стратегії «Район - Місто». Місто Токмак має свій овочепереробний завод, але змушений завозити овочі для переробки з різних районів не тільки Запорізькій області, а також і з інших областей України. Хоча на справді Токмацький район має достатній потенціал, щоб забезпечити овочами підприємство, розташоване в його районному центрі. Для цього необхідно вирішити проблему відсутності поливу на полях, яка виникла через екологічну ситуацію - замулення річки Молочна. Річка протікає через місто й увесь Токмацький район. Раніше, до замулювання, річка Молочна була рекреаційною зоною для відпочинку населення, а також джерелом зрошення  плодоносних фермерських господарств. 

Третій унікальний пілот об’єднав райони: Бердянський, Приморський, Приазовский, Якимівський. Всі ці райони розташовані уздовж узбережжя Азовського моря, у силу існуючої адміністративно -територіальної системи адміністрації районів діють самостійно, але робочі групи від цих районів виразили готовність на об'єднання спільних зусиль для вирішення питань розвитку прибережної території задля розвитку туризму. Такого досвіду взаємодії різних адміністративних територій раніше не було. Робочі групи районів оголосили про необхідність пошуку правового інструменту в чинному законодавстві, що надасть їм можливість розробки спільної стратегії розвитку прибережних територій «Стратегія чотирьох районів», з об'єднанням наявних ресурсів.

-    Що відбулося на цих територіях з моменту їх визначення до сьогодення?

-    За час роботи за допомогою проекту Канада – Україна «Регіональне врядування та розвиток» «пілотним» територіям надавалась експертна підтримка у питаннях розробки стратегій, у проведенні заходів щодо залучення громадськості до процесу стратегічного планування. За допомогою проекту Канада - Україна «Регіональне самоврядування та розвиток» підготовлені команди проектних менеджерів із числа фахівців виконавчої влади, а також фахівців комунальних підприємств «пілотних» територій.

Хочу окремо розповісти про кожну пілотну територію. У місті Енергодар розроблена й прийнята сесією міської ради стратегія розвитку міста. У рамках реалізації стратегії командами проектних менеджерів розроблені та впроваджуються в місті проекти: «Будівництво заводу з утилізації твердих побутових відходів й інших вуглевмісних речовин», «Будівництво музею під відкритим небом», «Реконструкція міської набережної», «Створення інформаційного центру», також ще два проекти спрямовані на  поліпшення якості і кількості питної води в місті. Під реалізацію цих проектів ухвалені рішення сесії міської ради про виділення необхідних ресурсів. Завдяки проекту створені умови для розробки та впровадженню нових напрямків розвитку міської економіки.

У місті Токмаку і в Токмацькому районі проектом організовані спільні зустрічі представників району і міста з метою розробки заходів, які увійшли в стратегію Токмацького району та стратегію міста Токмак. Стратегії прийняті на сесіях відповідних рад. Командами проектних менеджерів розроблені й впроваджуються проекти, у яких задіяні і район, і місто: «Очищення русла річки Молочна», «Комплексний розвиток сільського господарства району шляхом відновлення зрошувальної системи». Заходи з впровадження проектів залучають відпочиваючих на малу річку, оптимально будують виробничий цикл місцевого переробного заводу.

Завдяки проекту ця територія стала прикладом об'єднання ресурсів міста, району і приватного бізнесу.  

У прибережних районах Азовського моря, на заходах організованих проектом знайдений правовий механізм реалізації загальної стратегії різними адміністративними одиницями. Проведені спільні засідання робочих груп прибережних районів, на яких вироблені загальні напрямки розвитку інфраструктури уздовж узбережжя Азовського моря. Правовою підставою став підписаний головами районних адміністрацій меморандум про реалізації стратегії розвитку прибережної території, умови якого увійшли в прийняті на сесіях відповідних рад стратегій розвитку  чотирьох районів. Командами проектних менеджерів розроблені та впроваджуються проекти по створенню системи культурно - туристичних об'єктів у приморських районах Запорізької області. Завдяки проекту представники різних адміністративних територій перестали бути конкурентами, а стали партнерами, що об'єднали свої можливості й ресурси для загального розвитку.

 

Володимир Назаренко,

експерт проекту РВР


 

logo

Проект партнерства Канада-Україна «Регіональне врядування та розвиток» реалізується у Запорізькій області Канадським інститутом урбаністики (CUI) у співпраці з Фундацією міжнародного навчання (Канада) за участі Асоціації агентств регіонального розвитку України та за фінансової підтримки Канадського агентства з міжнародного розвитку (CIDA).