Послуги

Ознайомтесь з переліком послуг і знайдіть детальний опис у відповідних розділах сайту.

 

КОНСАЛТИНГ

 • Діагностика ефективності системи управління

 • Побудова та оптимізація організаційної структури

 • Оптимізація операційної (поточної) діяльності

 • Розробка внутрішніх стандартів і регламентів

 • Впровадження процесної моделі управління

 • Стандартизація процесу виконання замовлень

 • Мінімізація адміністративних та операційних витрат

 

СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

 • Проведення практично-орієнтованих тренінгів, фокус-груп, експертних груп, стратегічних сесій та інших форм колективної роботи над стратегіями, навчання основам стратегічного планування

 • Розробка (експертно-консультаційний супровід процесу розробки) документів стратегічного рівня планування – концепції, стратегії та ін.

 • Експертний супровід процесу впровадження, моніторингу та оцінки бізнес-стратегій, стратегій регіонального та місцевого розвитку, комплексних та цільових програм (для органів влади та місцевого самоврядування, місцевих та територіальних громад)

 • Інформаційно-консультаційна підтримка процесу розробки бізнес-стратегій, організаційних стратегій, стратегій і програм місцевого і регіонального розвитку та ін.

 

УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ

 • Консультації щодо застосування проектного підходу до управління

 • Експертно-консультаційний супровід на етапі підготовки і планування проекту

 • Розробка або консультації з розробки заявок на інвестиційне та грантове фінансування проектів

 • Проведення моніторингу та оцінки результатів впровадження проектів і програм

 • Підготовка та проведення презентацій проектів, звітів за результатами реалізації проекту

 • Первинне навчання, фасилітація робочих груп, оперативних нарад з командою проекту, інформаційна підтримка діяльності з управління проектами

 • Сприяння у підборі або розробці програмного забезпечення, необхідного для підвищення ефективності проекту і спрощення роботи з інформацією

 

РОЗРОБКА ДОКУМЕНТІВ

Ми пропонуємо розробити і впровадити в практичне використання:

Кодекс корпоративної культури (етики)
Фірмові стандарти обслуговування клієнтів
Положення про бізнес-процеси
Правила, інструкції, технологічні карти для працівників фронт- і бек-офісу
Будь-які внутрішні стандарти і регламенти

а також:

Колективний договір
Правила внутрішнього трудового розпорядку
Положення про розмежування повноважень
Положення про структурні підрозділи
Посадові інструкції та інші документи

Розроблені нами документи:

- Враховують специфіку організаційної структури та сфери діяльності
- Зрозумілі кожному користувачеві (текстовий, табличний, графічний формат)
- Допомагають навести порядок у повноваженнях, функціях, сферах відповідальності
- Будуть регулярно оновлюватися з урахуванням відбуваються в організації змін (при укладенні договору на абонентське обслуговування)

 

АНТИКРИЗОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

 • Розробка антикризової стратегії і тактики

 • Цільове управління бізнес-процесами

 • Оптимізація витрат

 • Активізація продажів товарів і послуг

 • Використання «прихованих резервів» організації

 • Оптимізація організаційної структури

 • Мотивація персоналу на досягнення результату

 

КОУЧИНГ

Керівник отримає можливість:

 • заощадити час і нерви, які забирає «ручне управління»

 • подивитися на свою роботу по-новому і підвищити якість управління

 • ефективніше використовувати ресурси для подальшого розвитку

 • підвищити результативність роботи кожного співробітника

 • поліпшити взаєморозуміння і взаємодію між підрозділами

 • перетворити особисту роботу на реальне джерело доходу.

Індивідуальні рішення для керівника:

 • Підвищити ефективність нарад і не повторювати свої вказівки двічі

 • Краще організувати роботу кожного співробітника

 • Навести порядок у повноваженнях і сферах відповідальності

 • Оптимально вибудувати процедури роботи з замовленнями

 • Швидко знаходити й обробляти будь-яку інформацію

 • Запобігти скаргам клієнтів, зрозуміти й усунути їх причину

 • Використовувати «приховані резерви» для розвитку організації

 • Навчитися цінувати свій час і своє здоров'я


 
ТРЕНІНГИ / СЕМІНАРИ

 • КЕРІВНИК – лідер, тактик, організатор

 • Коли управління – у Ваших руках

 • Як зняти свій бізнес з «ручника»

 • Лідерство: від ідеї до результату

 • Ефективна ділова взаємодія

 • Стратегія і тактика реального часу (тайм-менеджмент)


Корпоративні тренінги – за індивідуальними програмами.

Детальний опис наших послуг ви знайдете у відповідних розділах сайту та публікаціях.