Стратегічне планування

Наші експерти надають послуги у сфері стратегічного планування в наступних формах і напрямах:

 • Проведення практично-орієнтованих тренінгів, фокус-груп, експертних груп, стратегічних сесій та інших форм колективної роботи над стратегіями, навчання основам стратегічного планування

 • Розробка (експертно-консультаційний супровід процесу розробки) документів стратегічного рівня планування – концепції, стратегії та ін.

 • Експертний супровід процесу впровадження, моніторингу та оцінки бізнес-стратегій, стратегій регіонального та місцевого розвитку, комплексних та цільових програм (для органів влади та місцевого самоврядування, місцевих і територіальних громад)

 • Інформаційно-консультаційна підтримка процесу розробки бізнес-стратегій, організаційних стратегій, стратегій і програм місцевого і регіонального розвитку та ін.


Проекти зі стратегічного планування, в яких брали участь наші експерти:

 • Розробка, реалізація, моніторинг та оцінка Стратегії розвитку Запорізької області на період до 2015 року (у рамках проекту партнерства Канада-Україна: Регіональне врядування та розвиток)

 • Розробка та впровадження тренінгових програм з питань стратегічного планування, розробки та фінансування стратегічних інфраструктурних проектів та ін.

 • Розробка методик соціально-економічного та демографічного прогнозування розвитку міст і регіонів (в рамках проекту РЕОП)

 • Розробка Стратегії комплексного розвитку КУ "Бердянське БТМО" (міська лікарня)

 • Розробка проектів Стратегії та Програми розвитку туризму в місті Запоріжжі та інші.

 


Документи у сфері стратегічного планування, які були розроблені за безпосередньої участі наших фахівців:

 • ПОРЯДОК проведення моніторингу та оцінки реалізації Стратегії регіонального розвитку Запорізької області на період до 2015 року (для Запорізької обласної державної адміністрації)

 • МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ з розробки, впровадження, проведення моніторингу та оцінки реалізації регіональних стратегій розвитку – нова редакція (для Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, в рамках експертної роботи у проекті партнерства Канада-Україна "Регіональне врядування та розвиток")

 • МЕТОДИКА проведення демографічного аналізу і прогнозування (в рамках проекту РЕОП)

 • СТРАТЕГІЯ розвитку туризму в м.Запоріжжя та ПРОГРАМА розвитку туризму на 2014-2016 рр.

 • Стратегії та комплексні плани розвитку фінансової установи (банк), виробничих підприємств, приватного бізнесу, всеукраїнських та місцевих громадських, благодійних організацій та ін.

 


 

Стратегічне планування – коротко про головне

Стратегія і стратегічне планування. В принципі саме з цього повинна починатися будь-яка більш-менш складна і тривала діяльність. У різних джерелах знайдеться більше 30 методологічних підходів до стратегічного планування, які можна творчо застосувати в різних сферах. Це може бути приватний бізнес, мережевий маркетинг, виробниче підприємство, громадська організація або політичний рух, міська або територіальна громада, держава в цілому. Об'єм, період, глибина і широта, предмет планування в кожному випадку можуть бути різними. Однак, як показує численний досвід, взагалі без стратегії – ніяк не можна.

Детальніше...

Концепція Загальнонаціонального проекту СИЛА і ЧЕСТЬ (СіЧ)

Концепція
Загальнонаціонального проекту
«Сила і Честь» («СіЧ»)

Загальна частина

Протягом більше як 20-річного періоду становлення Української держави і розвитку українського суспільства у країні не було сформовано сталої державної політики у сфері комплексного виховання підростаючого покоління, виховання і розвитку молоді, забезпечення її гідного місця у суспільстві, у т.ч. вирішального впливу молодих людей на формування молодіжної політики. Високі моральні якості, самоосвіта й розвиток особистої ефективності, здоровий спосіб життя і фізичне виховання, правова, екологічна й економічна грамотність, культурно-естетичне виховання до цього часу не стали загальновизнаними цінностями серед молодого покоління.

Детальніше...