Консалтинг

Одним з напрямків нашої діяльності є розробка і практична реалізація консалтингових проектів.

Тематика, зміст і план кожного консалтингового проекту розробляється індивідуально. Проект виконується з урахуванням специфіки організації, актуальних цілей і завдань, особливостей корпоративної культури та організаційної структури, технологій роботи, поточних показників ефективності та інших факторів.

При підготовці проекту важливо отримати достовірну інформацію "як є".


 
Консалтинговий проект – це комплекс заходів, що проводяться за участю менеджмент-консультанта і спрямовані на досягнення запланованого результату в певній сфері діяльності підприємства чи організації за рахунок:

 • зміни підходів до управління
 • впровадження системи стратегічного планування
 • оптимізації організаційної структури
 • впровадження нової системи мотивації персоналу
 • удосконалення бізнес-процесів
 • підвищення якості обслуговування клієнтів
 • оптимізації операційних витрат
 • виявлення та усунення внутрішніх обмежень у розвитку організації
 • інших методів підвищення ефективності управління.


Розробка та впровадження консалтингових проектів передбачає використання сучасних технологій управління:

 • управління за цілями і ключовими показниками ефективності
 • управління бізнес-процесами
 • клієнт-орієнтованість
 • управління якістю
 • «внутрішній клієнт» та інші.

 
Тематика консалтингових проектів (приклади):

 • Діагностика ефективності системи управління

 • Побудова (оптимізація) організаційної структури

 • Оптимізація операційної (поточної) діяльності

 • Розробка внутрішніх стандартів і регламентів

 • Впровадження процесної моделі управління (оптимізація бізнес-процесів)

 • Стандартизація процесу виконання замовлень та підвищення якості обслуговування клієнтів

 • Мінімізація адміністративних та операційних витрат


 
На сайті можна ознайомитися з описом деяких консалтингових проектів, а також з публікаціями щодо тематики проектів.

 


Индивидуальные консультации

Краткое описание консалтинговых проектов

Внедрение клиент-ориентированного подхода к бизнесу 

Повышение эффективности управления операционной деятельностью

Разработка и внедрение систем мотивации персонала

Управление бизнес-процессами по ключевым показателям

Устранение внутренних ограничений в развитии организации

Формирование (оптимизация) организационной структуры предприятия

ПОЛИТИКА БЕЗ 'ФОТОШОПА'