Розробка документів

Документи впорядковують організаційну структуру, бізнес-процеси, робочі процедури, діяльність у цілому. Вони допомагають новим співробітникам швидше стати до справи, зрозуміти специфіку виконання тієї чи іншої роботи. Нормативні документи, стандарти, нормативно-правові акти – документи прямої дії, які обов'язкові до застосування всіма, на кого вони поширюються.

Ми пропонуємо розробити і впровадити в практичне використання документи, які необхідні в діяльності саме вашого підприємства, установи, організації. Вимоги до форми, обсягу, змісту і специфіки викладу інформації в документах обумовлюються кожного разу індивідуально.
 

Для всіх суб'єктів господарської діяльності:

 • Документи стратегічного рівня планування (концепції, стратегії та ін.)

 • Кодекс корпоративної культури (етики)

 • Фірмові стандарти обслуговування клієнтів

 • Положення про бізнес-процеси, в т.ч. моніторинг та оцінка результатів діяльності

 • Положення, порядки, правила, методики, інструкції, технологічні карти для працівників фронт- і бек-офісу

 • Будь-які інші внутрішні стандарти і регламенти

 • Технічні завдання, пов'язані з автоматизацією управлінської діяльності та звітності

 • Технічні завдання на розробку корпоративних сайтів і т.д.

Документи щодо організаційної структури, у т.ч. безпосередньо передбачені трудовим законодавством:

 • Колективний договір
 • Правила внутрішнього трудового розпорядку
 • Положення про організаційну структуру
 • Положення про розмежування повноважень
 • Положення про структурні підрозділи
 • Посадові інструкції та інші документи

 
Для громадських та інших некомерційних організацій:

 • Заявки (аплікаційні форми) на отримання грантового фінансування

 • Концепції і повний опис проектів, що відповідають стандартам проектного менеджменту

 • інші документи, необхідні для структурування та впорядкування діяльності організації.


Для органів влади та місцевого самоврядування:

 • Стратегії розвитку, комплексні та цільові програми

 • Проекти положень, порядків, правил та інших нормативно-правових актів

 • Заявки (аплікаційні форми) на отримання грантового та іншого позабюджетного фінансування

 • інші організаційні та нормативно-правові документи.


Розроблені нами документи:

- враховують сферу діяльності і специфіку організаційної структури;
- зрозумілі кожному користувачеві (текстовий, табличний, графічний формат);
- допомагають навести порядок у повноваженнях, функціях, сферах відповідальності;
- оновлюватимуться з урахуванням змін, що відбуваються у вашій компанії (у разі укладення договору на абонентське обслуговування на відповідних умовах).

У разі необхідності проводиться корпоративне навчання, пов'язане з вивченням і практичним використанням розроблених документів – для їх однакового розуміння і застосування.

 
З прикладами деяких документів можна ознайомитися на нашому сайті.

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ менеджера по работе с клиентами

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ руководителя коммерческой службы

ПОРЯДОК использования внутреннего автотранспорта

СТРАТЕГІЯ розвитку туризму у місті Запоріжжі

Концепція Загальнонаціонального проекту СИЛА і ЧЕСТЬ (СіЧ)