Управління проектами

 

Управління проектами, або проектний менеджмент – специфічна технологія управління, наука і мистецтво одночасно. Це також практичний інструмент, який дуже ефективний при вирішенні певних завдань. Не тільки в бізнесі, а й в інших сферах – у державному і муніципальному управлінні, в громадській та політичній діяльності (гранти, виборчі кампанії, волонтерські ініціативи та ін.), у творчості.

Проект – комплекс взаємоузгоджених завдань і робіт, які виконуються протягом визначеного часу, з використанням обмежених ресурсів для досягнення запланованої мети та отримання інноваційного продукту певної якості.

 

 


Хто використовує проектний підхід до управління?

Якщо говорити про бізнес, то проектний менеджмент широко застосовується у будівництві, в ІТ-компаніях, у виробництві унікального нестандартизованого обладнання, при розробці і виведенні на ринок інноваційних продуктів, реалізації «стартапів». Будь-який стандартний бізнес-план, який розробляє підприємець, потребує вивчення і застосування основ управління проектами.

У так званому «третьому секторі» (діяльність громадських об'єднань, благодійних та інших неприбуткових організацій) проектний менеджмент особливо відомий і шанований у зв'язку із залученням грантового фінансування. Не буде перебільшенням сказати, що абсолютно всі гранти залучаються і відповідно видаються саме на реалізацію конкретних проектів.

 
Чим корисний проектний менеджмент?

Гарне питання і тема для окремої публікації або консультації. У чому його специфіка і унікальність? Кому і коли варто використовувати саме цю технологію управління? Ви можете звернутися до наших фахівців і отримаєте вичерпні відповіді на всі ваші запитання.

Проектний підхід, безумовно, необхідний, як уже було згадано, при розробці і виведенні на ринок нового продукту, в принципі при реалізації будь-якої інноваційної ідеї. Новий товар або послуга, промисловий або соціальний інфраструктурний об'єкт, новий сайт або програмне забезпечення, розробка регіональної програми чи підготовка міського свята – все це з самого початку вимагає застосування інструментів проектного менеджменту. Добре б це розуміти, усвідомлювати і вміти використовувати технологію управління проектами на практиці.


Наші послуги у сфері проектного менеджменту:

1. Консультації про застосування проектного підходу до управління в цілому: коли це ефективно і з чого почати, як запровадити проектний менеджмент в організації (там, де це насправді потрібно).

2. Експертно-консультаційний супровід на етапі підготовки і планування проекту, сприяння в розробці документів, необхідних для успішного управління проектом та залучення фінансування:

- Складання концепції і резюме проекту;
- Розробка логічної матриці проекту;
- Визначення і формулювання цілей, SWOT-аналіз, аналіз актуальних проблем та зацікавлених сторін;
- Економічний, технологічний, фінансовий, соціально-гендерний, екологічний аналіз;
- Оцінка та опис ризиків, механізму управління ризиками;
- Формування організаційної структури і команди з управління проектом;
- Загальне і детальне планування робіт;
- Формування бюджету, опис ресурсів та джерел їх отримання;
- Опис продуктів, очікуваних результатів і впливу проекту;
- Розробка системи індикаторів і показників ефективності проекту;
- Опис механізму контролю, моніторингу та оцінки результатів реалізації проекту;
- Інформаційний супровід проекту та ін.

3. Розробка або консультації з розробки заявок на грантове фінансування проектів, які розробляють і реалізують благодійні, громадські та інші некомерційні організації. Аналіз заявок (аплікаційних форм) на предмет помилок, невідповідностей, неправильного складання.

4. Проведення моніторингу та оцінки результатів впровадження проектів і програм. Зокрема, це стосується місцевих і регіональних програм і проектів, які затверджені та реалізуються органами влади та місцевого самоврядування, агентствами місцевого і регіонального розвитку та іншими зацікавленими суб'єктами.

5. Підготовка та проведення презентацій проектів, звітів за результатами реалізації проекту.

6. Проведення навчальних заходів, фасилітація (модерація) фокус-груп, робочих груп, оперативних нарад з командою проекту, інформаційна підтримка діяльності з управління проектами.

7. Сприяння у підборі або розробці програмного забезпечення, необхідного для підвищення ефективності проекту і спрощення роботи з інформацією, пов'язаною з реалізацією проекту.


Додаткова інформація:

Малі проекти: впровадження, фінансування, перші результати 

Програма з розробки інвестиційних інфраструктурних проектів

Інтернет-ресурси грантових фондів і організацій 

О пользе проектного менеджмента

«ДАЙ МИЛЛИОН!», или Как получить грант? (часть 1)

ПОЛИТИКА БЕЗ 'ФОТОШОПА'