Програма з розробки інвестиційних інфраструктурних проектів

Навчальна програма для команд інвестиційних інфраструктурних проектів у Запорізькій області (Проект РВР, позитивні зміни)

Протягом усього часу реалізації проекту партнерства Канада-Україна «Регіональне врядування та розвиток» командою та партнерами проекту значної уваги приділялось впровадженню нових підходів і методів управління. Зокрема, це стосується поширенню проектного менеджменту як основного інструменту, за допомогою якого можна реалізувати регіональну стратегію.

Системне навчання представників інвестиційних інфраструктурних проектів, ініційованих громадами районів і міст Запорізької області, розпочалось у 2008 році, коли за підтримки експертів проекту РВР були розроблені заявки на фінансування кількох інвестиційних інфраструктурних проектів. Роботу було продовжено протягом 2009 року.


Інвестиційні інфраструктурні проекти як спосіб реалізації стратегії

Проектний підхід було обрано як базовий для реалізації Стратегії регіонального розвитку Запорізької області. Цей підхід дозволяє сконцентрувати наявні в області та залучені зовнішні ресурси для досягнення конкретних, актуальних, вимірюваних, чітко визначених у часі цілей. Він є одним з найефективніших за будь-яких умов, особливо у період фінансової кризи та суворого обмеження бюджетного фінансування.
 
Питання розвитку комунальної інженерної інфраструктури є дуже актуальним для Запорізької області. Від ефективності вирішення цього питання залежить загальний рівень інвестиційної привабливості регіону, якість життя мешканців області, екологічна безпека, подальший соціально-економічний розвиток населених пунктів та регіону в цілому.

Саме тому на засіданнях Ради з питань впровадження, моніторингу й оцінювання Стратегії регіонального розвитку протягом 2009 року було прийнято кілька рішень, спрямованих на залучення органів виконавчої влади районного рівня, органів місцевого самоврядування та відповідних комунальних підприємств до впровадження нових інфраструктурних проектів як складової частини процесу реалізації Стратегії.


Змінюємо підхід до управління розвитком територій

Розробка та впровадження інфраструктурних та інших інвестиційних проектів було визначено як основний механізм першого етапу реалізації Стратегії регіонального розвитку Запорізької області (протягом 2009-2010 рр.). Це стосується усіх трьох стратегічних пріоритетів, зокрема, таких як «Запорізький край – екологічно безпечний для проживання регіон» та ”Запорізькій край – інвестиційно приваблива територія з високотехнологічними індустріальним та аграрним комплексами”.

З урахуванням позитивного досвіду навчальної програми, яку було реалізовано у 2008 році, коли за підтримки проекту РВР було розроблено 6 інфраструктурних інвестиційних проектів, принаймні два з яких мають реальні перспективи для фінансування та успішного впровадження, у 2009 році запропоновано провести аналогічний навчальний курс.

За сприяння регіональних офісів та регіональних експертів проекту РВР на адресу керівників районів і міст області було надіслано форму заявки на участь у навчальній програмі та відповідний лист з пропозицією надати інформацію про актуальні для територій інфраструктурні проекти та представників команд цих проектів, яких доцільно залучити до участі у навчальній програмі.

Згідно із визначеними критеріями (відповідність стратегічним пріоритетам, включення проектів до місцевих програм розвитку, можливість спільного фінансування, актуальність для громади, наявність технічної документації та інш.) серед запропонованих близько 60 проектів було відібрано 4 проекти, представникам яких запропоновано взяти участь у навчальній програмі.

Один проект був пов'язаний зі створенням промислової зони типу «грінфілд» на території м.Бердянськ, інші три проекти – з будівництвом сміттєпереробних заводів поблизу наявних полігонів твердих побутових відходів, розташованих на території Вільнянського, Мелітопольского та Пологівського районів Запорізької області.


Навчальна програма – позитивні результати

Найкращим взірцевим прикладом позитивних результатів таких навчальних програм є проект з впровадження когенераційних установок для комбінованого виробництва електричної та теплової енергії на котельнях м.Запоріжжя, що розроблявся упродовж аналогічної навчальної програми, яку було реалізовано проектом РВР у 2008 році. Проект з когенерації отримав схвальну оцінку від експертів ЄБРР та попередню згоду цієї інституції на фінансування проекту у розмірі 12 млн.євро, у т.ч. 3 млн.євро – у вигляді грантової допомоги. Наразі триває процес отримання гарантій з боку Запорізької міської ради щодо повернення кредиту ЄБРР, який планується залучити для реалізації цього проекту.

Про конкретні фінансові результати впровадження навчальної програми 2009 року говорити ще зарано, оскільки процес навчання та подальшої розробки проектів відбувався протягом вересня-листопада, тобто вже наприкінці року. Проте попередні результати  варто назвати. Так, серед нових проектів слід відмітити проект зі створення промислової зони типу «грінфілд», ініційований Бердянською міською радою, оскільки цей проект є чи не найпершою в Україні подібною ініціативою та практичним досвідом на місцевому рівні.

Крім того, важливо зазначити, що трьома іншими проектами, які спрямовані на створення сміттєпереробних підприємств у Вільнянському, Мелітопольскому та Пологівському районах Запорізької області, вже зацікавились дипломатичні та економічні представники кількох країн після того, як ці проекти були презентовані на ІІІ Міжнародному інвестиційному форумі, що відбувся у м.Запоріжжі.


Внесок проекту РВР: організаційна та експертна підтримка

Внесок команди проекту РВР до процесу розробки згаданих інвестиційних інфраструктурних проектів полягав у здійсненні таких заходів:

  • розробка критеріїв та рекомендацій щодо попереднього відбору проектів для участі у навчальній програмі;

  • консультаційна та інформаційна підтримка роботи відповідного комітету Робочої групи з впровадження, моніторингу та оцінювання стратегії регіонального розвитку, який здійснював відбір проектів;

  • проведення базового спільного навчального модуля для учасників команд проектів із Запорізької та Закарпатської областей, який відбувся у м.Києві протягом 7-11 вересня 2009 року (провідний тренер – Яцек Каваля з Польщі; тренери: Віталій Лисенко, Запорізька область, та Світлана Слава, Закарпатська область);

  • організація візиту команд проектів до м.Києва та власне усього навчального процесу із залученням міжнародних та українських експертів;

  • забезпечення команд проектів навчально-методичною літературою, у т.ч. спеціальним «Посібником з підготовки заявок на фінансування проектів розвитку інженерної інфраструктури територіальних громад», який було видано проектом РВР з урахуванням досвіду навчальної програми, реалізованої протягом 2008 року;

  • експертна допомога у розробці заявок для фінансування проектів за аплікаційними формами, які відповідають стандартам, рекомендованим європейськими фінансовими інституціями;

  • проведення другого навчального модулю для представників команд проектів у формі індивідуальних та групових консультацій;

  • інформаційно-консультаційна допомога у підготовці презентацій та безпосередня презентація проектів на ІІІ Міжнародному інвестиційному форумі, на засіданні Ради з питань впровадження, моніторингу й оцінювання Стратегії та інших заходах.


Ключовий вплив

Розуміння процесу залучення інвестицій, вміння правильно підготувати необхідну проектну документацію, оцінити та врахувати потреби у ресурсах і проектні ризики – це нові корисні знання та новий досвід для більшості представників регіональної влади, органів місцевого самоврядування, керівників та фахівців комунальних підприємств області.

Реалізовані проектом РВР навчальні програми мають практичні результати у вигляді: підготовлених фахівців, розроблених відповідно до міжнародних стандартів заявок на фінансування конкретних проектів і презентаційних матеріалів, позитивного досвіду співпраці з міжнародними фінансовими інституціями та внутрішніми інвесторами, взаємодії між представниками влади, бізнесу і громад регіону, подальших ініціатив щодо розробки нових інфраструктурних інвестиційних проектів.

Таким чином, навчання сучасним методам управління регіональною економікою, ефективним способам вирішення соціально-економічних та екологічних проблем на основі проектного підходу є важливим фактором для створення інституційних, кадрових, фінансових та інших умов сталого розвитку Запорізької області.


Віталій Лисенко,
регіональний експерт Проекту партнерства
Канада-Україна «Регіональне врядування та розвиток»

(Запоріжжя-Київ, 2009-2010 рр.)

 logoПроект партнерства Канада-Україна «Регіональне врядування та розвиток» реалізується протягом 2005-2010 рр. Канадським інститутом урбаністики (CUI) у співпраці з Фундацією міжнародного навчання (Канада) за участі Асоціації агенцій регіонального розвитку України та за фінансової підтримки Канадського агентства з міжнародного розвитку (CIDA).