Новий досвід потребує нових знань

Стратегічне управління соціально-економічним розвитком регіону (області, району) передбачає зовсім інші підходи до визначення пріоритетів, цілей і завдань, до планування і реалізації заходів. З одного боку, маємо на увазі більш широкий погляд на ситуацію у регіоні, можливості та перспективи розвитку, сильні та слабкі сторони тощо. З іншого боку, розуміємо, що найефективніший спосіб реалізації стратегії – це розробка і впровадження конкретних проектів. Такі проекти повинні відповідати загальній стратегії і одночасно з цим мають давати конкретний результат громадам, для яких та за участі яких вони реалізуються.

Ефективній реалізації проектів, спрямованих на розвиток громади, присвячений окремий напрямок діяльності Проекту партнерства Канада-Україна «Регіональне врядування і розвиток», який уже п’ятий рік впроваджується у Запорізькій області. В межах цього проекту було проведено цілу низку навчально-методичних, просвітницьких, консультаційних та інших заходів з питань проектного менеджменту. Крім того, спеціальної уваги приділяється пошуку альтернативних джерел фінансування із залученням іноземних та українських позабюджетних фондів, кредитних, грантових й інших донорських організацій і установ.

Черговим таким заходом став робочий семінар, який відбувся 26-27 червня цього року у м.Приморськ. Тема семінару: «Основи успішного фандрейзингу, практика підготовки та управління проектами». Учасниками семінару стали представники районних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, громадських організацій, які діють на території районів, розташованих на узбережжі Азовського моря.
 
Зауважимо, що наші прибережні райони (Бердянський, Приморський, Приазовський, Якимівський) спільними зусиллями розробляють та впроваджують єдину стратегію розвитку приморських територій (у першу чергу, в галузі туризму), яка фактично є складовою загальнообласної Стратегії регіонального розвитку. Ці райони свого часу були включені до переліку так званих пілотних регіонів, які користуються особливою підтримкою з боку канадсько-українського проекту. Крім приморських районів, у семінарі взяли участь представники Розівського району. Причому – слід окремо на цьому наголосити – за власною ініціативою.

Фандрейзинг, тобто технологія залучення коштів з різних джерел фінансування для реалізації проектів, є справою дуже актуальною в умовах фінансової кризи та слабкості місцевих бюджетів. Не зважаючи на те, що різні кредитні та донорські організації співпрацюють з Україною ще з початку 90-х років, мають тут свої представництва та укладені договори про співпрацю на загальнодержавному та регіональному рівнях, на території Запорізької області, нажаль, ці додаткові фінансові можливості поки що використовуються у досить незначних обсягах. Саме тому проектом Канада-Україна було організовано черговий захід, присвячений як цільовому проектному управлінню, так і технології пошуку фінансів.

На початку семінару його учасники висловили свою зацікавленість в оволодінні новими знаннями і технологіями проектного управління. Також були висловлені найбільш актуальні питання, у вирішення яких особливо зацікавлені присутні. Наголос зроблено на практичних аспектах планування проектів та інших питаннях проектного менеджменту з урахуванням специфіки реалізації проектів на місцевому рівні із залученням ресурсів влади, бізнесу і громади. До програми семінару увійшли основні теми, пов’язані з підготовкою проектів на основі логіко-структурного підходу. Крім семінарських занять з учасниками було проведено «круглий стіл», на якому присутні поділились своїм досвідом впровадження проектів, а також спільно сформулювали критерії успішного проекту.

Упродовж практичної частини семінару учасники, об’єднані у чотири групи, працювали над основними розділами реальних проектів, впровадження яких ініційовано на території відповідних громад.

Так, у м.Приморську розробляється проект, який передбачає переобладнання котельної, що постачає тепло бюджетним комунальним установам. В результаті котельна має використовувати альтернативні джерела енергії, зменшуючи витрати місцевого бюджету та знижуючи негативний вплив на довкілля. Для реалізації цього проекту вже створено робочу групу, підготовлена певна технічна документація; наразі здійснюється аналіз різних шляхів його реалізації, щоб визначити найефективніший. Також у Приморському районі опікуються проблемою поводження з відходами, побутовим сміттям, для вирішення якої планується організувати спеціалізоване сміттєпереробне підприємство. Ще один соціальний проект, представлений цим районом (створення будинку для людей похилого віку), пройшов перший тур відбору на конкурсі проектів, поданих для фінансування з Фонду підтримки місцевого самоврядування

Представники Бердянського району працювали над проектом, метою якого є створення центру розвитку дитячої творчості у с.Дмитрівка. Інший проект з цього району стосується впорядкування полігону для вивезення відходів. В Якимівському районі за сприяння обласного управління капітального будівництва заплановані до впровадження проекти зі створення комунальної інфраструктури в смт.Кирилівка та прилеглих населених пунктах (водопровід, каналізація, газифікація). Розівський район працював над проектом у сфері туризму. Тут також було створено відповідну робочу групу, до якої увійшли як представники влади, так і місцевих громадських організацій.

Наприкінці семінару кожна з команд презентувала свої практичні напрацювання. В результаті проекти, які мали різний рівень початкової підготовки та подекуди існували лише у вигляді загальних ідей, отримали більш конкретну форму, у т.ч. були розроблені базові розділи проектної документації.  

Таким чином, учасники семінару ознайомились з основами фандрейзингу, на прикладі аплікаційних форм з Фонду підтримки місцевого самоврядування та міжнародного фонду «Східна Європа» результативно попрацювали над заповненням заявок на отримання фінансування, за допомогою експертів запланували подальші заходи, пов’язані з розробкою та впровадженням своїх проектів.

Під час підведення підсумків семінару учасники висловили подяку Проекту партнерства Канада-Україна «Регіональне врядування і розвиток» за організацію такого корисного заходу. Одна з учасниць підкреслила, що «…інформація, якою вони вже володіли до початку семінару, була систематизована, прогалини заповнені новими знаннями; усі знання розподілились «по поличках», вибудувались у таку логічну структуру».  

Залишається вказати основних лекторів та модераторів семінару і «круглого столу». Це – регіональний експерт проекту Канада-Україна Володимир Назаренко, а також Оксана Оргієць – заступник голови Бердянської райдержадміністрації, активна учасниця багатьох заходів, пов’язаних з розробкою та провадженням обласної стратегії, у т.ч. циклу семінарів з проектного менеджменту.Віталій Лисенко,
регіональний експерт Проекту партнерства
Канада-Україна «Регіональне врядування і розвиток»

(Запоріжжя-Київ, 2009 р.)

 


logoПроект партнерства Канада-Україна «Регіональне врядування і розвиток» реалізується у Запорізькій області Канадським інститутом урбаністики у співпраці з Фундацією міжнародного навчання  (Канада) та Асоціацією агенцій регіонального розвитку України за фінансової підтримки Канадського агентства з міжнародного розвитку.