Охорона довкілля – стратегічний пріоритет розвитку

Проектний менеджмент як інструмент реалізації стратегії

Протягом 2008-2009 рр. Проектом партнерства Канада-Україна «Регіональне врядування та розвиток» було організовано і проведено у Запорізькій області кілька навчально-методичних програм. Ці програми були присвячені використанню методів та інструментів проектного менеджменту в управлінні розвитком регіону.


Проведені заходи були спрямовані на вирішення декількох ключових завдань:
-    підвищити інституційну спроможність місцевих органів влади до реалізації Стратегії регіонального розвитку, в тому числі в сфері підвищення екологічної безпеки жителів області;
-    навчити користуватися практичними інструментами проектного менеджменту як базового підходу до реалізації Стратегії;
-    продемонструвати можливості та ефективність тісної взаємодії влади, бізнесу та громади при реалізації інвестиційних та інших проектів, які були ініційовані органами влади або громадськістю міст і районів області;
-    допомогти в розробці, організації впровадження та моніторингу конкретних проектів, представники яких брали участь у навчанні.

Зокрема, в навчальних програмах взяли участь представники проектів, спрямованих на поліпшення екологічної ситуації в регіоні: 6-ти так званих «малих проектів» та 3-х інфраструктурних інвестиційних проектів.


«Малі проекти» у сфері охорони природи


Список так званих «малих проектів», які пов'язані з охороною навколишнього природного середовища:
 
1. Створення мережі центрів екологічної інформації, освіти та освіти населення.
2. Очищення річки Молочна в м. Токмак (пілотна територія).
3. Створення системи управління твердими побутовими відходами в Національному заповіднику «Хортиця».
4. Розчищення дна Каховського водосховища в районі господарсько-питного водозабору м. Енергодар (пілотна територія).
5. Створення системи моніторингу навколишнього природного середовища на основі відкритого геоінформаційного центру.
6. Розробка Програми формування екологічної мережі.

Загальний бюджет екологічних «малих проектів» становить близько 8 млн. грн. (або близько 1 млн. дол. США).

Коротка інформація про кожний з проектів.


Створення мережі центрів екологічної інформації, освіти та просвіти населення

Проект спрямований на:
- Підвищення інформованості населення області у питаннях охорони навколишнього природного середовища (далі - НПС);
- Забезпечення доступу до екологічної інформації;
- Реалізацію прав громадян брати участь у виробленні та контролі виконання рішень органів влади, пов'язаних із впливом на НПС;
- Активізацію діяльності екологічних громадських організацій, перш за все в районах і малих містах області;
- Реалізацію інших прав громадян, передбачених Орхуською конвенцією.

Серед заходів проекту:
- Створення в 5 містах Запорізької області постійно діючих навчально-інформаційних центрів;
- Підготовка фахівців з роботи з екологічною інформацією та взаємодії з екологічними громадськими організаціями регіону;
- Інформаційно-просвітницькі та інші заходи із залученням широкої громадськості;
- Залучення громадян до роботи екологічних громадських рад;
- Пошук фінансування для реалізації проектів у сфері охорони навколишнього природного середовища та ін.


Очищення річки Молочна в м.Токмак

Місто Токмак і Токмацький район є пілотними територіями, яким Проект партнерства Канада-Україна надає особливу підтримку в реалізації планів стратегічного розвитку.

Проект передбачає придбання установки для очищення дна та прибережної території річки Молочна в межах м. Токмак (на 1-му етапі), а потім у межах Токмацького району. Проект передбачає можливість подальшого розширення заходів з очищення річки Молочна по всьому її руслу (загальна довжина річки - близько 180 км).

Крім очищення річки, будуть організовані заходи з висадки зелених насаджень на березі річки, організацію паркової зони в межах м. Токмак та інші заходи, спрямовані на захист річки та відновлення водного екологічного балансу.

Збільшення повноводності річки також дасть нові можливості в сільськогосподарській діяльності на території району. Таким чином, даний екологічний проект може стати основою для реалізації інших проектів, у т.ч. у сфері сільського господарства, «зеленого туризму» та ін.


Створення системи управління твердими побутовими відходами в Національному заповіднику «Хортиця»

Острів Хортиця - «колиска» запорізького козацтва, унікальний історико-культурний та природний об'єкт. Це найбільший острів на р. Дніпро, на якому представлені всі види природних і геологічних ландшафтів, які характерні для території України. Острів визнаний «Чудом України № 1» - за даними Інтернет-опитування жителів країни, в якому взяли участь сотні тисяч людей.

Сьогодні острів Хортиця не має системи та інфраструктури поводження з твердими побутовими відходами (далі - ТПВ), які накопичуються на території острова. Щорічно острів відвідує від 500 тис. до 1 млн. туристів (головним чином неорганізованих), що створює велике навантаження на екологічне середовище острова.

Проект передбачає розробку Стратегії поводження з твердими побутовими відходами на території острова, створення спеціальної інфраструктури зі збору, вивезення та утилізації ТПВ, залучення широкої громадськості до інформаційно-просвітницької роботи, спрямованої на підвищення екологічної культури людей, що відвідують острів.


Розчищення дна Каховського водосховища в районі господарсько-питного водозабору м.Енергодар

Місто Енергодар також є пілотною територією, з якою особливо активно і результативно працює Проект партнерства Канада-Україна.

В даний час жителі, соціальні установи і промислові підприємства м. Енергодар зазнають великі труднощі із забезпеченням питною водою. Значна частина існуючих свердловин з видобутку питної води закрита у зв'язку з перевищенням природної концентрації шкідливих речовин (марганець, залізо) у воді, інші знаходяться під загрозою припинення експлуатації.

У рамках програми проектного менеджменту був представлений, зокрема, проект, метою якого є поліпшення постачання мешканців міста та підприємств чистою питною водою, яка б відповідала всім санітарно-гігієнічним показникам.

Серед заходів проекту:
- Розчищення дна водосховища в районі водозабору;
- Намивання піщаної коси і створення умов для розміщення нових свердловин;
- Введення додаткових потужностей з водопостачання міста Енергодара.
Одночасно з цим проектом ініційовані ще кілька інших проектів, які повинні поліпшити ситуацію з питною водою в місті.


Створення системи моніторингу навколишнього природного середовища на основі відкритого геоінформаційного центру

Обмеження доступу до інформації, в т.ч. до інформації про стан навколишнього природного середовища, є дуже серйозною проблемою в регіоні та в Україні в цілому. Інформаційна закритість істотно обмежує темпи розвитку економіки і соціальної сфери.

Проект спрямований на створення системи збору, обробки, аналізу та оприлюднення об'єктивної інформації про стан землі, води, атмосферного повітря з використанням сучасних комп'ютерних технологій та геоінформаційних систем.

Реалізація проекту передбачає кілька етапів: від розробки концепції та моделі системи моніторингу до впровадження конкретних технічних рішень. У результаті широка громадськість, органи державної влади та місцевого самоврядування, бізнес, інвестори отримають можливість користуватися актуальною інформацією про стан навколишнього природного середовища на всій території області, в місці розміщення будь-яких промислових та інших об'єктів.


Розробка Програми формування екологічної мережі

Метою цього проекту є впровадження системного підходу та елементів проектного менеджменту до розробки регіональних екологічних програм, зокрема, Програми формування екологічної мережі. Ця програма передбачає цілу систему заходів, розбитих на кілька етапів.

У результаті реалізації Програми на території області повинні бути сформовані і забезпечені відповідним захистом території природно-заповідного фонду (ядра мережі) та екологічні коридори, за якими здійснюється природна міграція та розселення різних видів тваринного світу (фауни), а також забезпечується збереження рослинного світу (флори), в т.ч. видів, які занесені до Червоної книги.

Запорізька область є транзитною територією при природних міграціях в осінній та весняний період багатьох видів птахів. У зв'язку з цим ефективна реалізація Програми надасть позитивного впливу на збереження тваринного світу не тільки в Запорізькій області, але й в Україні, і в цілому в Євро-Азійському природному просторі.


Нові інфраструктурні інвестиційні проекти


Серед нових інфраструктурних інвестиційних проектів, розробку яких підтримав в 2009 році Проект партнерства Канада-Україна «Регіональне врядування та розвиток», слід назвати такі екологічні проекти:

1. Організація регіонального сміттєпереробного комплексу на території Вільнянського полігону твердих побутових відходів.
2. Організація сміттєпереробного комплексу на території полігону твердих побутових відходів міста Пологи  Запорізької області.
3. Будівництво сміттєпереробного мінікомплексу у Мелітопольському районі Запорізької області.

Загальний бюджет екологічних інфраструктурних проектів становить близько 48 млн. грн. (або близько 6 млн. дол. США).

Коротка інформація про кожний з проектів.


Організація регіонального сміттєпереробного комплексу на території Вільнянського полігону твердих побутових відходів

Заявник проекту: Вільнянська районна державна адміністрація.
 
Цілі проекту:
- створення умов для зменшення кількості відходів, що розміщуються на території району;
- ліквідація стихійних сміттєзвалищ;
- зменшення шкідливого впливу відходів на навколишнє природне середовище та здоров’я населення;
- підвищення енергоефективності.

Продуктом проекту стане комплекс з переробки твердих побутових та промислових відходів, що утворюються на території Вільнянського району, прилеглих районів м.Запоріжжя (Шевченківський, Заводський) та інших районів області, потужністю до 200 тонн на добу.

Капіталовкладення при створенні комплексу – 12 млн.грн. Строк окупності проекту – до 3 років з початку експлуатації (за наявності ринку збуту брикетів, що вироблятиме комплекс з сировини, джерелом якої є місцевий полігон ТПВ).


Організація сміттєпереробного комплексу на території полігону твердих побутових відходів міста Пологи Запорізької області

Заявник: Пологівська районна державна адміністрація.

Підстави для реалізації проекту:
- постійне збільшення відходів, накопичуваних на території району;
- зростання захворювань населення, пов’язаних із шкідливим впливом ТПВ на довкілля;
- економічна неефективність застосовуваних технологій поводження з відходами.

Вплив проекту:
- вирішення проблеми поводження з відходами у м.Пологи (20,4 тис.осіб) та інших населених пунктах району – 12 сільських рад, населення яких складає 22 тис осіб;
- зменшення техногенного навантаження на навколишнє середовище через обмеження територій, що використовуються для складування відходів;
- зниження рівня захворюваності на хвороби органів дихання та інш. у мешканців, що проживають поблизу полігону ТБВ;
- можливість реалізації енергозберігаючих проектів (використання альтернативного виду палива для опалення дитячих садків, шкільних, лікувальних та соціально-культурних закладів району).


Будівництво сміттєпереробного мінікомплексу у Мелітопольському районі Запорізької області

Заявник: Мелітопольська районна державна адміністрація.

Актуальність проекту:
- значна площа наявного полігону ТПВ - 21,97 га, на якому розміщено 3,9 млн. тонн  відходів;
- у зв’язку із зростанням кількості ТПВ не дотримується технологія складування та правила експлуатації полігону;
- поруч з полігоном знаходиться зона підтоплення, у зв’язку з чим зростає ризик забруднення ґрунтових вод;
- сміттєзвалище вичерпало свою потужність, не відповідає нормам екологічної безпеки, має шкідливий вплив на здоров’я населення;
- 80% мешканців району відносять питання до першочергових.

Загальний вплив екологічних інфраструктурних проектів на сталий збалансований розвиток Запорізького регіону очікується наступний:
- економічний аспект – зниження витрат, пов’язаних із захороненням відходів; отримання прибутків від реалізації продуктів переробки; енергозбереження;
- екологічний аспект – зниження рівня забруднення землі, водних ресурсів та атмосферного повітря; зменшення загрози для життя і здоров’я людей;
- суспільний аспект – підвищення інвестиційної привабливості; покращення іміджу області; створення нових робочих місць тощо.


Роль Проекту партнерства «Регіональне врядування та розвиток» у реалізації екологічних проектів на території Запорізької області


Кожному з перерахованих у цій публікації проектів міжнародними, українськими та регіональними експертами, а також іншими співробітниками Проекту партнерства Канада-Україна «Регіональне врядування та розвиток» надана наступна підтримка:

1. На етапі відбору проектів: підготовлені критерії конкурсного відбору; розроблені вимоги до проектних пропозицій і учасників подальшого навчання; організовані засідання регіональної робочої групи для попереднього відбору проектів із заявленого переліку.

Всього на даному етапі за участю експертів проекту Канада-Україна була розглянута інформація про більш ніж 100 проектів, ініційованих містами і районами Запорізької області.

2. Організовано навчально-методичні семінари: цикл тренінгів з проектного менеджменту тривалістю 9 місяців для «малих проектів» і тижневий семінар-тренінг зі складання заявок на додаткове фінансування – для інвестиційних інфраструктурних проектів.

Від кожного проекту у цих навчальних програмах взяли участь від 1 до 3 представників.

3. Видана навчально-методична література, всі учасники проектів забезпечені дидактичними та іншими роздатковими матеріалами.

4. Окремо проведені заходи і цільові зустрічі з учасниками проектів, присвячені питанням залучення всіх зацікавлених сторін до участі в реалізації проектів, а також питанням обов'язкового включення гендерного компоненту, забезпечення рівних можливостей для чоловіків і жінок, відкритості доступу до обговорення проектів та їх впровадження.

5. Для учасників тренінгової програми з підготовки «малих проектів» організовані навчальні поїздки по Україні для ознайомлення з досвідом реалізації подібних проектів в інших регіонах країни.

6. Надано експертно-методична та інформаційна підтримка при підготовці та проведенні презентацій проектів в обласній державній адміністрації, перед громадою та потенційними інвесторами, а також щодо пошуку фінансування з альтернативних джерел (фандрейзінгу).

7. Проводиться робота з моніторингу реалізації «малих проектів» та їх популяризації серед мешканців області, представників органів влади та місцевого самоврядування, бізнесу, екологічної громадськості.

Ця робота проводиться постійно, починаючи з липня 2008 року і по теперішній час.


Деякі результати супроводу проектів


За період експертного, інформаційно-технічного та організаційного супроводу екологічних проектів отримані наступні результати:

- проведено відкриті публічні презентації 7 проектів;
- за кожним з проектів розроблені або перебувають на завершальній стадії розробки проектна документація, необхідна для презентації проектів, подання можливим інвесторам та іншим зацікавленим сторонам;
- залучено додаткове донорське і бюджетне фінансування для реалізації 5 проектів;
- 6 проектів вже включені як першочергові до плану реалізації в 2009-2010 рр. Стратегії регіонального розвитку Запорізької області;
- інформація про реалізацію проектів поширена в засобах масової інформації;
- проведено ключові заходи за проектами згідно з календарними планами і графіками їх реалізації;
- збираються і готуються до подання результати моніторингу «малих проектів» за підсумками їх реалізації в 2009 році та ін.


Віталій Лисенко,
регіональний експерт Проекту партнерства
Канада-Україна «Регіональне врядування і розвиток»

(Запоріжжя-Київ, 2009 р.)logoПроект партнерства Канада-Україна «Регіональне врядування і розвиток» реалізується у Запорізькій області Канадським інститутом урбаністики (CUI) за участі Асоціації агентств регіонального розвитку України за фінансової підтримки Канадського агентства з міжнародного розвитку (CIDA).