Статті / Статьи

Малі проекти: впровадження, фінансування, перші результати

Протягом 2008-2009 рр. Проектом партнерства Канада-Україна «Регіональне врядування та розвиток» організовано і проведено у Запорізькій області кілька навчально-методичних програм. Ці програми були присвячені використанню методів та інструментів проектного менеджменту в управлінні розвитком регіону.

Подробнее...

Створено систему моніторингу реалізації Стратегії

Моніторинг – невід’ємна складова стратегічного процесу. Це важливий інструмент для результативного управління впровадженням Стратегії і стратегічного позиціювання в майбутньому. Його цінність полягає у використанні отриманих даних для прийняття відповідних управлінських рішень. Користувачами результатів процесу моніторингу можуть бути різні зацікавлені сторони: бенефіціари, урядові структури, партнери з впровадження Стратегії, широка громадськість. Кожна з цих сторін хоче бачити, як реалізується Стратегія, як цей процес впливає на поліпшення добробуту людей.

Подробнее...

Програма з розробки інвестиційних інфраструктурних проектів

Навчальна програма для команд інвестиційних інфраструктурних проектів у Запорізькій області (Проект РВР, позитивні зміни)

Протягом усього часу реалізації проекту партнерства Канада-Україна «Регіональне врядування та розвиток» командою та партнерами проекту значної уваги приділялось впровадженню нових підходів і методів управління. Зокрема, це стосується поширенню проектного менеджменту як основного інструменту, за допомогою якого можна реалізувати регіональну стратегію.

Подробнее...

Новий досвід потребує нових знань

Стратегічне управління соціально-економічним розвитком регіону (області, району) передбачає зовсім інші підходи до визначення пріоритетів, цілей і завдань, до планування і реалізації заходів. З одного боку, маємо на увазі більш широкий погляд на ситуацію у регіоні, можливості та перспективи розвитку, сильні та слабкі сторони тощо. З іншого боку, розуміємо, що найефективніший спосіб реалізації стратегії – це розробка і впровадження конкретних проектів. Такі проекти повинні відповідати загальній стратегії і одночасно з цим мають давати конкретний результат громадам, для яких та за участі яких вони реалізуються.

Подробнее...

Охорона довкілля – стратегічний пріоритет розвитку

Проектний менеджмент як інструмент реалізації стратегії

Протягом 2008-2009 рр. Проектом партнерства Канада-Україна «Регіональне врядування та розвиток» було організовано і проведено у Запорізькій області кілька навчально-методичних програм. Ці програми були присвячені використанню методів та інструментів проектного менеджменту в управлінні розвитком регіону.

Подробнее...

УСЛУГИ: позиционируем, продвигаем, продаем

Чем отличается маркетинг услуг от маркетинга товаров? Почему качественная услуга – это такая редкость в нашей стране? Как построить европейский сервис в отдельно взятой фирме?

Получить ответы на подобные вопросы вам поможет очередная публикация Виталия Лысенко, управляющего партнера компании «ИС-Консалтинг».

Подробнее...

18 нам уже, или Совершеннолетие по-украински

УкраинаСтрана У повзрослела еще на год. Теперь ей восемнадцать – возраст новых возможностей.

В этом возрасте ее граждане могут на законных основаниях покупать сигареты, пиво или вино в паках (раньше они это уже делали, но незаконно), поступить в вуз или пойти в армию (контрактную, если верить прошлым предвыборным программам), избирать и быть избранными, чтобы доказать свою любовь к народу преданным ему служением…

 

Подробнее...